maanantai 20.3.2023 | 15:05
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kaustisen musiikkilukion entinen rehtori Taina Lehtonen väitteli: "Lukioista on tullut uudistus- ja hankegeneraattoreita, taustalle kaivataan pitkäjänteisyyttä"

Jouni Nikula
Pe 17.2.2023 klo 17:45

Lukioihin vaaditaan uudistuksia, mutta toimeenpanon vastuu jää rehtorin harteille.

Tämä selviää kouluneuvos-maisteri Taina Lehtosen perjantaina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella tarkastetusta väitöskirjasta, jossa tarkastellaan lukiokoulutuksen uudistamista, sen johtamista ja tulevaisuuden ennakointia.

Lehtosen tutkimuksen keskiössä oli vuoden 2019 lukiouudistus, jonka myötä lukiokoulutus muuttui opintopistepohjaiseksi kurssipohjaisen sijaan. Väitöstutkimuksen aineiston Lehtonen hankki haastattelemalla kokeneita lukion rehtoreita.

Rehtoreiden koulutuspoliittiset näkemykset olivat kriittisiä. Uudistukset ovat nopeutuneet ja lukioista on tullut uudistus- ja hankegeneraattoreita. Koulutuksia kehitetään koulutuspoliittisin päätöksin toisistaan erillään, vaikka tavoitteena on jatkuva oppiminen. Uudistusten taustalle kaivattiin tutkimusta ja pitkäjänteisyyttä. Kritiikkiä kohdistettiin myös korkeakoulujen valintauudistuksen ajoitukseen ja toteutukseen, opetusvelvollisuuden laajentamisen resursointiin sekä lukiokoulutuksen niukkenevaan rahoitukseen. Uudistuksiin resurssit tulevat viiveellä, jos tulevat.

Päätöksentekijöiden kanssa rehtorit ovat yhtä mieltä siitä, että lukiokoulutus tarvitsee uudistamista osaamisen vahvistamiseksi ja korkeakouluun hakeutuvien määrän lisäämiseksi. Valtakunnalliset uudistukset koetaan yhdenvertaisina ja ylioppilastutkintoa arvostetaan valtakunnallisena päättökokeena.

Rehtoreiden yhteinen tulkinta uudistuksesta oli, että keskeisimmät lukiossa tunnistetut uudistamistarpeet jäivät toteutumatta ja juurisyyt hoitamatta. Useimmat tavoitteet olivat tuttuja, mutta ne koettiin aikaisempaa velvoittavampina.

Fakta

Taina Lehtonen

Taina Lehtonen on kirjoittanut ylioppilaaksi Kokkolan yhteislyseon lukiosta vuonna 1970. Hän valmistui Tampereen yliopistosta vuonna 1975 filosofian maisteriksi pääaineenaan germaaninen filologia. Lehtonen on suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot (laudatur) Jyväskylän yliopistossa vuonna 2000.

Lehtonen toimi Kaustisen musiikkilukion rehtorina sen ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien eläköitymiseensä saakka, ajan 1.8.1976 – 31.12.2017. Tasavallan presidentti on avoimella kirjeellään 26.11.2010 myöntänyt Taina Lehtoselle kouluneuvoksen nimen ja arvon.

– Rehtorin rooli lukion uudistamisen toimeenpanossa on keskeinen. Uudistamista tehdään yksilöllisesti ja eritahtisesti. Suomi on erilaisten lukioiden maa, kertoo Lehtonen tutkimuksensa tuloksista.

Jotta lukion uudistamisen mahdollisuudet voitaisiin paremmin tunnistaa, tarvitaan lukioihin enemmän taitoa huomioida sekä menneisyys, nykyisyys että vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Nyt lukioissa tulevaisuuteen suunnataan pääsääntöisesti kapea-alaisesti suunnitellen. Paikallisesti ja opiskelijalähtöisesti korjataan ja parannetaan olemassa olevaa.

Osa rehtoreista ja lukioista kykenee paremmin tunnistamaan mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä, vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ennakoiden. Tähän vaaditaan kuitenkin monialaista verkottuneisuutta.

Tutkimuksen mukaan lukiota ei tällä hetkellä uudisteta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, vaan opiskelijoille, vaikka tavoitteena on vetovoimainen ja kiinnostava yhteisö nuorille sekä vaikuttamaan pyrkiminen.

Lehtonen esittää tutkimuksessaan lukiokoulutuksen kompleksisen uudistamisen mallin, joka mahdollistaa lukioyhteisön jatkuvan uudistamisen toimintaympäristössään. Malliin sisältyy osallistaminen ja verkostoituminen, säännöllinen toiminnan arviointi ja tulevaisuuden ennakointi. Kokemusten ja ennakointien pohjalta rakennetaan lukioyhteisössä tulevaisuutta ja edistetään toimintakulttuurissa muutosherkkyyttä ja tulevaisuuslukutaitoa.

Lehtosen kasvatustieteiden väitöskirjan nimi on Rehtoreiden näkemyksiä lukiokoulutuksen uudistamisesta, sen johtamisesta ja tulevaisuudesta.

Lue myös:

”Minäpäs tutkin” – Kouluneuvos Taina Lehtoselta pukkaa eläkepäiviltä väitöskirjaa ja aihe on mitä ajankohtaisin

Kerro meille mielipiteesi!

Juttuvinkit ja uutispäivystys

Tekstiviestit ja WhatsApp: 040 036 5601

Sähköposti: toimitus@kpk.fi

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »