Mielipiteet

Asko Ahosen mielipidekirjoitus: Poliittinen ohjaus tarkasteluun ja hyvä hallintotapa nimityksiin Kokkolan kaupungin yhtiöissä

Keskipohjanmaa -lehti on viime päivinä uutisoinut Kokkolan kaupungin omistamien osakeyhtiöiden hallitusvalinnoista. Elinkeinoelämässä ansioitunut Kokkolan Energia Oy:n väistyvä hallituksen puheenjohtaja Vesa Pihlajamaa on syystäkin ilmaissut sydämistyneensä nimitysten menettelytapoihin.

Uutisointi saa minut aktiiviajan ohittaneen, vuosia toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toimineen hämmentyneeksi.

Omistaja käyttää valtaansa yhtiökokouksessa valitsemalla hallituksen. Tavallisesti omistajat pyrkivät saamaan yhtiön kehitysvaihetta tukevan, pätevän hallituksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ehdollepanoa valmistelee nimitysvaliokunta ja kaupungin omistamassa yhtiössä nimitystoimikuntana oleva kaupungin konserniohjaus. Kokkolassa tämä on nimeltään Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto. Kaupunkiomisteisissa yhtiöissä omistajuuteen ja hallitusvalintoihin liittyy poliittisesta prosessista johtuva tietty jännite.

Hallituksella on suuri merkitys yhtiön menestykseen. Sen jäsenillä tulee olla kompetenssia kuten strategista osaamista, analyyttistä arviointikykyä, menestystekijöiden tuntemusta ja ainakin osalla toimialan hyvää tuntemusta.

Viime vuosina myös vaatimukset puheenjohtajan kompetenssista, hallituksen itsearvioinnista, kyvystä sparrata toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsenen ajankäytöstä tehtäväänsä ovat kasvaneet.

Kokkolan Energia Oy:ssä kompetenssin omaavan hallituksen rooli tulee lähivuosina korostumaan. Yhtiö on sen historian haasteellisessa vaiheessa. Suurteollisuusalueella käynnistyy yksityisten yritysten mittavat investoinnit, jolloin kaupunkiomisteisen energiayhtiön kyky vastata haasteisiin tullaan punnitsemaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Konserniohjaus näyttää ottavan kaupungin omistamat, liiketoimintaa harjoittavat strategiset yhtiöt vahvaan poliittiseen ohjaukseen. Jopa niin vahvaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtajistoa istutetaan yhtiöiden hallitusten puheenjohtajiksi.

Tiedossani ei ole, perustuuko päätös syvällisempään analyysiin syistä ja päätöksen seurauksista vai pöytäkeskustelujen ajatukseen. Julkisuudessa olleet johtavien viranhaltijoiden kommentit eivät näytä tukevan analyysiin pohjautuvaa päätöstä. Odottaisin, että johtavat viranhaltijat tai luottamushenkilöt tulisivat julkisuuteen ja asiaa avattaisiin.

Kannanotossani en väheksy ketään henkilöä tai poliittisia päättäjiä. Arvostan heidän työtään yhteisten asioiden hoidossa. Toivon analyysiä ja itsetutkiskelua siitä, mihin näin voimakas poliittinen ohjaus johtaa.

Kohtasin aktiivikautenani yrityksissä toimivia henkilöitä, jotka aidosti pohtivat, lähteäkö julkisomisteisen yhtiön hallitukseen ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Vaihtoehtona oli jättäytyä pois hallituksesta omistajuuteen liittyvien jännitteiden vuoksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Avoin kiitos väistyvälle Vesa Pihlajamaalle, joka kokeneena kantoi yhteiskunnallista vastuuta energiayhtiön hallituksen puheenjohtajana. Jännitteet vain realisoituivat. Hämmentävää on, että ehdollepanossa omistaja ei keskusteluin ilmaissut tahtotilaansa väistyvälle puheenjohtajalle eivätkä päätöksetkään tavoittaneet häntä lähes puoleentoista kuukauteen.

Meillä kaikilla on yhteinen tavoite. Tavoite siitä, että energiayhtiömme kehittyy toiminnallisesti, menestyy taloudellisesti, sen henkilöstö voi hyvin ja se luo yhteistä hyvää meille kaikille. Tähän se myös tarvitsee elinkeinoelämässä toimivia henkilöitä hallituksen jäseniksi.

Vain avoimella ja hyvän hallintotavan mukaisella nimityskäytännöllä turvataan, että nämä henkilöt ovat jatkossakin käytettävissä kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin.

Kokkola

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä