CABB:lla turvallisuutta rakennetaan ammattitaidolla – ei tuurilla

Kokkolalainen CABB Oy on saanut vuoden 2023 kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon suurten yritysten sarjassa.

– Haluamme keskittyä nyt tunnistamaan ja poistamaan vaaranpaikkoja, jotta läheltä piti -tilanteitakaan ei syntyisi, kertoo CABB Oy:n toimitusjohtaja Ari Venninen.

Voitto maistuu cabbilaisista erityisen makealta, sillä turvallisuuspalkinnosta oli kisaamassa sen kanssa kansainvälisiä jättiyrityksiä.

– Palkinnossa kulminoituu se pitkä työ, mitä olemme turvallisuuden kehittämisen eteen tehneet. Turvallisuus on elinehto kaikessa meidän tekemisessämme. Ajamme mieluummin tuotantomme alas kuin otamme turhia riskejä. Meille on tärkeintä, että jokainen työntekijämme pääsee kotiin yhtä terveenä kuin on aamulla tullut töihin, kertoo CABB Oy:n toimitusjohtaja Ari Venninen ja jatkaa:

– Turvallisuus on yhdessä tekemistä. Se ei tarkoita pelkästään työtä oman yrityksen sisällä. Esimerkiksi Nolla tapaturmaa -foorumissa näkee ja kuulee, miten muissa yrityksissä ja teollisuudenaloilla toimitaan. Turvallisuusasioissa emme ole toistemme kilpailijoita, vaan kaikilla on yhteinen tavoite ja päämäärä edistää työturvallisuutta.

CABB Oy:n tuotannon työnjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu Ari Teerikangas sekä prosessihoitaja Tony Tuukkanen allekirjoittavat Vennisen näkemyksen yhteen hiileen puhaltamisesta – työpaikan turvallisuusasioihin sitoutumisesta ja omasta asenteesta. Se lähtee niin pienestä, että jokainen huolehtii työssä käyttämänsä tavarat oikeille paikoilleen ja siivoaa jälkensä. Silloin on turvallista tehdä töitä.

– Turvallisuus lähtee meistä itsestämme. Oma turvallinen työskentelytapa heijastuu työkavereihinkin ja sitä kautta käsittämään koko työyhteisöä, kertoo Teerikangas.

Tony Tuukkanen (vas.) ja Ari Teerikangas kertovat, että säännölliset turvallisuuskoulutukset viestivät työntekijöille, että turvallisuuden kehittäminen on yritykselle tärkeää.

Läheltä piti -tilanteiden sijasta havainnointia ja ennakointia

Uuden työntekijän alkuperehdytys on itsestäänselvyys jokaisessa yrityksessä. CABB Oy:ssä perehdytysaika on pitkä, jopa kolme kuukautta. Tuona aikana uusi työntekijä kulkee ja työskentelee kokeneemman kanssa tutustuen laitokseen ja itse tuotteisiin sekä esimerkiksi minkälaisten valmistusaineiden, koneiden ja laitteiden kanssa ollaan tekemisissä, millaisia suojavarusteita tarvitaan ja miten hätätilanteessa toimitaan. Työturvallisuusohjeiden opiskelu on vähimmäisvaatimus.

Turvallinen työskentelykulttuuri ei rakennu kuitenkaan pelkästään ohjeisiin ja sääntöihin. CABB Oy käynnisti puolitoista vuotta sitten koko yhtiötä koskevan, laaja-alaisen Behavioural Safety -turvallisuuden kehityshankkeen. Siinä fokus on turvallisten toimintamallien oppimisessa ja erityisesti käyttäytymisen turvallisuudessa.

Tänä päivänä työturvallisuuden ja koulutuksien pääpaino onkin Vennisen mukaan juuri ennakoinnissa.

– Olemme halunneet viime vuosina keskittyä voimakkaammin havainnointiin ja vaaranpaikkojen tunnistamiseen. Tulemme helposti sokeiksi tutulle työympäristöllemme. Koulutuksissa opettelemme katselemaan työpaikkaamme uusin silmin – tunnistamaan ja poistamaan vaaranpaikkoja, ettei läheltä piti -tilanteita edes ehdi syntymään. Se voi vaikka olla hyllyssä huonosti oleva lava, joka ei ole aiemmin pudonnut eikä välttämättä koskaan putoa. Juurisyy voidaan kuitenkin tunnistaa ja korjata ennen kuin minkäänlaista tilannetta ehtii edes syntymään, kertoo Venninen.

Työsuojeluvaltuutettu Ari Teerikangas tähdentää, että turvallisuus on oppimisprosessi, eikä siinä voi olla koskaan valmis. Turvallisuus on tehty CABB Oy:ssä osaksi ammattitaitoa ja yritys haluaa kehittää henkilöstön osaamista turvallisuusasioissa aktiivisesti. Palaveritkin alkavat lähes aina turvallisuusherättelyllä ja jatkuvat sitten varsinaiseen aiheeseen.

– Tuotteiden ja tuotantolinjojen vaihtuessa käymme läpi kaikki muuttuneet asiat, muun muassa vaaralliset aineet ja vaaranpaikat. Säännöllisten tehtäväkohtaisten turvallisuuskoulutusten ja muiden lähikurssien lisäksi turvallisuusasioita voi opiskella itsenäisesti sähköisessä muodossa, melkein aiheesta kuin aiheesta, kertoo Tony Tuukkanen.

Turvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja koko CABB Oy:n väki on sitoutunut siihen. Motivaatio on korkealla, eikä vähiten saadun turvallisuuspalkinnon ansiosta.

– Tunnustus on hieno ja fiilis mahtava. Mikään ei ole kuitenkaan parempaa kuin se, että tapaturmia sattuu vähemmän, iloitsee Venninen.

Fakta CABB Oy

CABB Oy on yksi johtavista kasvinsuojeluaineiden sopimusvalmistajista ja prosessikehittäjistä maailmassa. Kokkolan tehtaalla kasvien lääkkeitä on valmistettu jo kohta 40 vuotta. Tällä hetkellä työntekijöitä on Kokkolassa noin 250.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on toimialan merkittävin tunnustus Responsible Care -ohjelmassa mukana oleville yrityksille esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä turvallisuustyöstä työ- ja prosessiturvallisuudessa Suomessa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa vaaratilanteisiin varautumiseen, kemikaaliriskien hallintaan sekä henkilöstön turvallisuusosaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin CABB Oy:n toimintaan yhtiön verkkosivuilta >>