Mietityttääkö asiakkaasi maksukyky? Luottovakuutus tuo yrittäjälle turvaa

Suomessa toimii noin puoli miljoonaa yritystä. On selvää, että tuollaisesta määrästä monella on maksuvaikeuksia tällä hetkellä ja useampi voi olla matkalla kohti konkurssia. Jokainen on saanut lukea viimeisen vuoden aikana esimerkiksi rakennusalaa ravistelevasta konkurssiaallosta.

B2B-sektorilla toimiville yrityksille asiakkaiden eli toisten yritysten maksuvaikeudet ovat luonnostaankin yleinen huolenaihe. Hyvä puoli kuitenkin nykyisin on se, että yritykset voivat vähentää riskiä, joka liittyy asiakkaiden maksuvaikeuksiin. Luottovakuuden avulla pienet ja yritykset voivat kätevästi suojautua pahimmilta riskeiltä ja myrskyiltä.

Näin luottovakuutus suojaa yritystä

Luottovakuutus on varsinkin suurten yritysten käyttämä rahoitusväline, jonka tarkoituksena on suojata liiketoimintaa asiakkaiden maksukyvyttömyyden tai maksuviivästysten riskiltä. Se tarjoaa turvaa tilanteissa, joissa yrityksen asiakas ei kykene maksamaan ostamiaan tuotteita tai palveluita. Joidenkin palveluntarjoajien luottovakuutus voi auttaa paitsi yrityksiä hallitsemaan ja minimoimaan taloudellisia menetyksiä, myös ennakoimaan paremmin riskejä ja keskittymään entistä enemmän kasvuun.

Luottovakuutuksen toimintaperiaatteet vaihtelevat sopimuksesta riippuen, mutta yleisesti ottaen ne kattavat asiakkaan maksukyvyttömyyden ja maksuviivästykset. Vakuutuksen kattavuus määritellään vakuutussopimuksessa, ja se voi vaihdella eri asiakasryhmien tai yksittäisten asiakkaiden välillä. Käytännössä vakuutus korvaa tietyn prosenttiosuuden myyntisaatavista, jos asiakas ei pysty maksamaan velkaansa.

Riskien hallinta ja ennustettavuus

Luottovakuutus tarjoaa isoille suomalaisille yrityksille merkittäviä hyötyjä taloudellisen turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Se auttaa hallitsemaan riskejä, jotka liittyvät asiakkaiden maksukyvyttömyyteen tai maksujen viivästymiseen. Tämä on tärkeää kaiken kokoisille yrityksille, joiden taloudellinen vakaus voi olla haavoittuvainen yksittäisten isojen asiakkaiden maksuvaikeuksien vuoksi.

Yksi luottovakuutuksen keskeisistä eduista on kassavirran parantaminen ja ennustettavuuden lisääminen. Kun yritys tietää, että se voi saada korvauksen mahdollisista luottotappioista, se voi suunnitella talouttaan varmemmin ja investoida kasvuun ilman pelkoa yksittäisten asiakkaiden maksukyvyttömyydestä aiheutuvista tappioista. Usein tällaiset pelot toimivat jarruna vähintäänkin yrittäjien takaraivossa.

Riskien tunnistaminen ja sopimus

Luottovakuutus voi auttaa yrityksiä myös tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä proaktiivisesti. Vakuutusyhtiöt voivat tarjota tietoa asiakkaiden luottokelpoisuudesta, mikä auttaa yrittäjiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä uusien asiakassuhteiden muodostamisessa. Tämä on keskeinen etu yrityksille ja korporaatioille, mutta koska vakuutus on aina maksullinen, joutuu yritykset joskus puntaroimaan tarkkaan vakuutuksen hyötyjä suhteessa sen hintaan.

Korvausprosessi käynnistyy, kun maksuviivästys ylittää sopimuksessa määritellyn ajanjakson tai kun asiakas julistetaan maksukyvyttömäksi. Tyypillisesti luottovakuutussopimukset sisältävät myös ehtoja, jotka määrittelevät, miten ja missä olosuhteissa korvauksia maksetaan. Tämän tyyppinen vakuutus on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka käyvät kauppaa suurilla volyymeilla tai tarjoavat maksuaikaa asiakkailleen. Mutta käytännössä mikä tahansa suomalainen yritys, joka haluaa vähentää riskejään, voi hankkia luottovakuutuksen.

Voi mahdollistaa aggressiivisemman kasvun

Luottovakuutus voi myös rohkaista yrittäjiä laajentamaan toimintaansa uusille markkinoille, jopa ulkomaille. Tämä perustuu siihen, että vakuutus voi vähentää riskejä, jotka liittyvät tuntemattomien asiakkaiden kanssa kaupankäyntiin. Tämä on erityisen tärkeää kansainvälisesti toimiville suomalaisille yrityksille, jotka pyrkivät laajentumaan ulkomaille.

Luottovakuutuksen avulla yritykset voivat turvallisemmin tutkia uusia markkinoita ja solmia kauppoja uusien asiakkaiden kanssa. Vakuutus rahoittaa mieltä, kun sen avulla potentiaaliset luottotappiot on katettu. Ulkomailla toimiminen on monessakin mielessä erilaista, eikä varsinkaan pienemmät yritykset pysty tunnistamaan merkkejä maksuvaikeuksissa olevista yrityksistä. Monet suomalaisetkin yritykset ovat lähteneet kuin soitellen sotaan ulkomaille, ja joutuneet palaamaan maitojunalla takaisin, kun asiakkaiden kanssa on mennyt asiat ristiin tavalla tai toisella.

Tällä hetkellä eletään monellakin tavalla epävarmoja aikoja, ja valtion taloushaasteet menevät usein käsikädessä myös yritysten taloushaasteiden kanssa. Vuonna 2023 Suomessa tuli konkursseja välillä ennätystahtiin, mikä kertoo, että yhä useammalla yrityksellä on tällä hetkellä vaikeuksia selviytyä laskuistaan.