Miten laadukas hautaustoimisto auttaa hautajaisten järjestämisessä?

Kuva:

MAINOS -

Moni saattaa olla hieman hukassa hautajaisia

järjestäessään varsinkin, jos on täysin ensikertalainen.

Hautaustoimistot tarjoavat palvelua, jonka avulla hautajaisten

järjestämiseen liittyvät käytännön asiat hoidetaan puolestasi. Tämä voi

helpottaa surun aiheuttamaa henkistä taakkaa. Suurissa kaupungeissa,

kuten Helsingissä erilaisia hautaustoimistoja on kuitenkin useita

erilaisia, joten valinnassa on syytä käyttää aikaa.

Mitä omaisten on otettava huomioon ennen hautajaisten järjestämistä?

Hautajaisten järjestäjänä on usein vainajan leski, avoleski tai joku

perillisistä, ellei vainaja ole itse eläessään kertonut haluavansa

tietyn henkilön järjestämään hautajaisiaan. Ensimmäinen asia, jonka

omaisten kannattaa tehdä, on sopivan hautaustoimiston valitseminen.

Vaikka surutyön kannalta on tietysti tärkeää, että läheiset osallistuvat

sekä hautajaisten järjestämiseen että hautajaisiin, on hyvä saada apua

käytännön asioihin.

Koska hautajaisten järjestäminen ei ole ilmaista, on tärkeää luoda

omaan tilanteeseen sopiva budjetti hautajaisia varten. Näin pystytään

arvioimaan paremmin, miten paljon rahaa muistotilaisuuteen ja

hautajaisiin liittyvään ruokailuun voidaan käyttää. Yleensä omaiset

ottavat rahat hautajaisia varten vainajan kuolinpesästä, mikäli

sellainen löytyy.

Mistä tunnistaa laadukkaan hautaustoimiston?

Laadukkaan hautaustoimiston löytäminen saattaa olla haastavaa, kun

valinnanvaraa on erittäin paljon. Voi olla hyvä idea tutustua

arvosteluihin ja muiden kokemuksiin eri hautaustoimistoista. Esimerkiksi

ystäviltään voi saada hyviä neuvoja, jos on ensikertalainen

hautajaisten järjestämisessä.

Sopivaa hautaustoimistoa pystyy hakemaan oman paikkakuntansa

hautaustoimistohausta, johon on listattu kaikki hyvät palveluntarjoajat.

Vuonna 2018 Taloustutkimus jaSuomen Hautaustoimistojen liitto

tekivät tutkimuksen, jossa selvitettiin liiton jäsenasiakkaiden

tyytyväisyyttä. Sen mukaan 95 % vastanneista oli joko täysin tai

erittäin tyytyväisiä hautaustoimistojen palveluun. On siis erittäin

harvinaista, että hautaustoimistohausta löytäisi huonoa palvelua

tarjoavan toimiston.

Toisaalta kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi palvelun hinta-laatu-suhteeseen. Esimerkiksihautaustoimisto Helsinki

on pitänyt huolta siitä, että asiakkaat saavat hyvää palvelua

mahdollisimman edulliseen hintaan. Hautajaisten hinnasta ei kannata

tinkiä liikaa, sillä kyseessä on erittäin tärkeä surujuhla vainajan

läheisille. On kuitenkin tärkeää, että hautaustoimisto tarjoaa

lupaamaansa palvelua.

Millaista apua hautaustoimistot yleensä tarjoavat?

Hautaustoimistot auttavat omaisia kaikissa hautajaisiin liittyvissä

käytännön asioissa ja kysymyksissä. Hautaustoimisto voi esimerkiksi

ottaa yhteyttä seurakuntaan ja varata kirkolta ajan muistotilaisuutta

varten. Lisäksi toimistolta voi saada arkun tai uurnan vainajaa varten

sekä hautakiven nimikaiverruksella. Se, siunataanko vainajaa, riippuu

siitä, kuuluiko vainaja kirkkoon ja toivoiko hän siunausta.

Hautaustoimisto auttaa myös hautajaisten muistotilaisuuden ohjelman

luomisessa, mikäli siihen tarvitsee apua. On kuitenkin tärkeää, että

myös omaiset pääsevät osallistumaan. Joskus myös vainaja on esittänyt

tiettyjä toiveita hautajaisiin liittyen ennen kuolemaansa, jolloin sitä

on kunnioitettava.

Kun hautajaiset ovat ohi, hautaustoimisto voi auttaa esimerkiksi

perunkirjan laatimisessa, joka saattaa tuottaa monelle päänvaivaa.

Perunkirjaan merkitään, miten paljon omaisuutta ja velkaa kuolinpesässä

on, ja ketkä perivät tämän omaisuuden. Lisäksi perunkirjasta löytyvät

kaikkien testamentin saaneiden yhteystiedot.

Ole itsellesi armollinen surullisessa tilanteessa

Läheisen hautajaiset ovat erittäin surullinen tilanne, joten on tärkeää antaa itselleen armoa järjestäessään hautajaisia.Hautaustoimistoissa on totuttu työskentelemään

läheisen kuolemaa surevien ihmisten kanssa, joten ei kannata hävetä,

jos tarvitsee apua yksinkertaisiinkin käytännön asioihin. Toisaalta

kannattaa itsekin osallistua hautajaisjärjestelyihin, sillä jo se

itsessään voi auttaa käsittelemään tilanteesta aiheutuvaa surua.