Suomalaisten tupakointi on vähentynyt huomattavasti

Kuva:

MAINOS - whitepouches.com -

Suomalaisten päivittäinen tupakointi on vähentynyt merkittävästi

viimeisen 20 vuoden aikana. Työikäisistä tupakoi päivittäin noin 12

prosenttia, kun esimerkiksi 80-luvulla suunnilleen joka kolmas miehistä

ja joka viides naisista poltti päivittäin. Myös vielä vuonna 1996

työikäisistä miehistä tupakoi 28 ja naisista 18 prosenttia. Myös

tupakkatuotteinen kokonaiskäyttö on laskenut vuosituhannen alusta tähän

päivään aikuisilla merkittävästi. Suomalaisista nuorista tupakoi

päivittäin vuonna 2021 vain seitsemän prosenttia, mikä on huima lasku

verrattuna vuosituhannen alun 25 prosenttiin.

Syitä tupakoinnin vähenemiselle

Ehkäisevää päihdetyötä on tehty aktiivisesti kansalaisten tupakoinnin

vähentämiseksi. Sillä pyritään vaikuttamaan sekä päihteiden kysyntään

että saatavuuteen. Kysyntään on vaikutettu paljon viestinnän keinoin,

sillä tupakoinnista on onnistuttu tekemään vähemmän sosiaalisesti

hyväksyttävää kuin esimerkiksi 90-luvulla, jolloin monet nuoret

aloittivat tupakoinnin kuuluakseen joukkoon.

Markkinoilla on

erilaisia vaihtoehtoja savukkeille: aluksi tupakoinnin vähentyessä

nuuskaaminen yleistyi sen tilalla, mutta nyt ovat yleistyneet Suomeenkin

laillisesti tilattavatnikotiinipussit , joissa ei ole tupakkaa lainkaan. 

Tupakan

saatavuuteen on pyritty vaikuttavan monilla viranomaistoimilla. Näistä

oleellisin on luonnollisesti tupakkatuotteiden ikäraja, joka on vuodesta

1995 saakka ollut 18 vuotta. Vuosien 1976 ja 1995 välillä se oli vain

16 vuotta. Myös tupakoinnin kieltäminen julkisissa tiloissa ja

kulkuneuvoissa on ollut merkittävä muutos vuonna 1977. Saatavuutta

rajoitetaan tänä päivänä myös korkealla verotuksella ja tupakan hinnat

nousevatkin jatkuvasti pienissä erissä.

 

Mitkä ovat tupakoinnin haitalliset vaikutukset?

Suuri osa tupakoinnin haitallisista vaikutuksista terveydelle on

ollut väestön tiedossa jo pitkään, mutta ne eivät ole toimineet

riittävänä motivaationa tupakoinnin lopettamiselle. Tupakointi lisää

huomattavasti riskiä muun muassa keuhkosyöpään, keuhkoahtaumatautiin,

sydän- ja verisuonisairauksiin sekä aivohalvauksiin. Päivittäinen

tupakointi myös laskee ihmisen elinikää. Tupakan hintojen noustessa sen

vaikutus talouteen on toiminut monelle motivaationa ainakin vähentää

ellei jopa lopettaa kokonaan, sillä etenkin vähävaraisten kohdalla

tapaan saattaa kulua merkittävä osa kuukausittaisista tuloista.

Apukeinoja tupakoinnin lopettamiseen

Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Motivaation

tulisi tulla ihmisen itsensä sisältä, sillä ulkoisen paheksunnan ei ole

todettu vaikuttavan lopettamishaluun merkittävästi.

Markkinoilla

on lukuisia nikotiinituotteita, joista moni on saanut apua

lopettamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi purukumit, laastarit ja edellä

mainitut nikotiinipussit joiden avulla nikotiinin tarvetta voi vähentää

pikkuhiljaa. Vaikeissa tapauksissa lääkäri voi määrätä myös reseptin

varenikliiniin, joka muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan nikotiinia

ja jota syödään päivittäin 12 viikon kuurina. Lopettaminen vaatii

sitoutumista ja vanhojen rutiinien rikkomista, minkä vuoksi moni

korvaakin tupakointiin liittyvät rutiinit uusilla lopettaakseen. Uudet

rutiinit voivat olla esimerkiksi liikuntaan liittyviä, tai savukkeen voi

konkreettisesti korvata vaikka tavallisella purukumilla tai

pastillilla.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset ovat viimeisen parinkymmenen vuoden

aikana vähentäneet tupakointia merkittävästi. Tämä selittyy osittain

kiristyneellä saatavuuteen vaikuttavalla lainsäädännöllä ja

verotuksella, mutta myös yleiset asenteet tupakointia kohtaan ovat

muuttuneet paljon niin nuorten kuin työikäistenkin keskuudessa.