MAINOS

Mikä on paras tapa saada tietoa osakemarkkinoista?

MAINOS - trusted-broker-reviews.com


Osakemarkkinoiden seuraaminen voi olla yksi tapa saada tietoa niistä. Seuraamalla markkinoita voi kehittää omaa näkemystä ja kykyä analysoida erilaisia tilanteita. On hyvä pitää mielessä, että markkinat voivat muuttua nopeasti.  Toinen tapa saada tietoa osakemarkkinoista on käyttää erilaisia sijoituspalveluja. Sijoituspalveluilla voi olla helppoa seurata markkinoita ja saada tietoa niistä. Sijoituspalvelujen avulla voi myös tehdä sijoituksia helposti ja nopeasti. Markkinoilla on paljon sijoittamiseen keskittyneitä palveluita, jotka vertailevat erilaisia pörssimeklareita eri välittäjiä. Tällainen on esimerkiksi Trusted Broker Reviews joka kerää tietoa eri välittäjistä ja antaa niille rehelliset arvostelut, jotka auttavat sijoittajia löytämään omia tarpeitaan vastaavan palvelun helpommin. Samalla voi hyödyntää joukon erilaisia sijoitusoppaita, joista on erityisen suuri hyöty aloitteleville sijoittajille. Osakemarkkinoita voi seurata myös erilaisilla sijoitusfoorumeilla. Foorumeilla voi keskustella erilaisista sijoitusaiheista ja saada tietoa muiden sijoittajien ajatuksista. Foorumit ovat hyvä tapa saada tietoa osakemarkkinoista ja kehittää omaa näkemystä markkinoista.  

Miten lukea osaketietoja ja tehdä oikeat päätökset?

Osaketietojen lukeminen ja oikeiden päätösten tekeminen voi olla vaikeaa erityisesti aloittelijalle. On tärkeää, että osaketietoja luetaan huolellisesti ja että niiden perusteella tehdään järkeviä ja harkittuja päätöksiä.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä osaketietojen ymmärtämiseen:

1. Aloita tutkimalla yritystiedot. Tarkista, mikä yritys on kyseessä, mitkä ovat sen tuotteet ja palvelut sekä missiomerkinnät. Yritystiedot auttavat sinua ymmärtämään, miten yritys toimii ja mitkä ovat sen tavoitteet.
2. Tutki sitten yrityksen taloudellisia tietoja. Tarkasta tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä vertaile niitä aikaisempien vuosien tietoihin. Taloudellisilla tiedoilla on suuri merkitys pörssiyhtiön arvon mittaamisessa, joten ne kannattaa lukea huolellisesti.
3. Selvitä myös yrityksen riskitasot ja mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa. Riskitasojen mittaaminen on erittäin tärkeää, koska ne auttavat sinua tekemään harkittuja päätöksiä sijoitustesi suhteen. Riskitasojen mittaamiseksi voit käyttää erilaisia riskianalyysityökaluja, joita saat useista eri lähteistä.
4. Tutki yrityksen osakkeita ja markkinoita huolellisesti. Selvitä, mikä on yrityksen markkina-arvo, miten se on kehittynyt viimeisen 12 kuukauden aikana ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät. Markkinatietojen avulla voit selvittää, ovatko yrityksen osakkeet hyvä sijoitusvai eivät. 
5. Tehokkain tapa selvittää, ovatko yrityksen osakkeet hyvä sijoitus vai eivät, on kuitenkin tutustua yritykseen ja sen toimintaan perinpohjaisesti. Jos olet kiinnostunut yrityksestä, ota yhteyttä sen edustajiin ja tiedustele lisätietoja. Varaudu myös kokeilemaan erilaisia sijoitusstrategioita ennen päätösten tekemistä.

Mitkä ovat osakekaupan riskit?

Osakekaupalla on useita riskejä, joista yksi on se, että osakkeiden hinta voi vaihtelevilla markkinoilla nousta tai laskea hyvinkin nopealla aikataululla. Tämä riski kasvaa, jos ostaa useita erilaisia osakkeita. Toinen riski on se, että yritys voi menettää arvostuksensa ja osakkeet ovat alhaisella tasolla. Vaikka riskit saattavat toisten sijoituskohteiden kohdalla olla suuremmat kuin toisten, on hyvä tästä huolimatta pitää aina mielessä, että sijoitetut rahat on mahdollista menettää.

Verotus osakkeista

Osakkeista saadut tuotot ovat veronalaisia tuloja. Verotus riippuu siitä, onko kyseessä ansiotulo vai pääomatulo. Ansiotulona verotetaan esimerkiksi osinkoja ja palkkioita. Pääomatulona verotetaan taas esimerkiksi myyntivoittoja ja sijoitusten tuottoja. Verokohtelu riippuu myös siitä, onko kyseessä yritysten tai yksityishenkilöiden vaihdettavat osakkeet. Yritysten vaihdettavien osakkeiden verokohtelu on hieman erilainen kuin yksityishenkilöiden vaihdettavien osakkeiden verokohtelu.
Yritysten vaihdettavia osakkeita voidaan verottaa joko ansiotulona tai pääomatulona, mutta yksityishenkilöiden vaihdettavia osakkeita voidaan verottaa vain pääomatulona. Yleensä ansiotuloina verotetut tuotot ovat enemmän veroissa, kun taas pääomatuloina verotetut tuotot ovat vähemmän veroissa. Tiettyjen sijoitusten kohdalla voi olla mahdollista saada erilaisia verohelpotuksia tai -alennuksia, joiden avulla voidaan silti saada parempi tuotto-/riskisuhde. Jos osakkeita on kalenterivuoden aikana myyty yhteensä maksimissaan tuhannen euron edestä, myyntivoitto ei ole veronalaista tuloa.

Tällä hetkellä tuottavimmat suomalaiset osakkeet

Vuosi 2022 on tarjoillut kaikin puolin heikkoa markkinatilannetta, mikä on luonnollisesti omalta osaltaan vaikuttanut myös kotimaisiin osakkeisiin. Jokunen suomalainen yritys on kuitenkin onnistunut saamaan aikaan reilustikin positiivista tuottoa inflaatiosta huolimatta.  Esimerkiksi erilaiset rahoitussektorin yhtiöt ovat pysyneet suhteellisen voimissaan vaikeassakin tilanteessa. Oma Säästöpankki lähti vahvaan nousuun maaliskuun jälkeen käytyään välissä matalalla. Nordea Bank ABP on loka- ja marraskuun taitteessa ollut tilastojen huipulla 322 269 osakkeenomistajallaan, mikä tarkoittaa 617 uutta osakkeenomistajaa edelliseen kuukauteen nähden.
Nokia OYJ on tänäkin päivänä yksi suomalaisten suurimmista ylpeyksistä ja on myös liikevaihdon mittarilla nauttinut historiansa aikana Suomen suurimman yrityksen tittelistä. Se toimii kansainvälisellä tasolla tietoliikenteen alalla ja on tunnetuin verkkoinfrastruktuurin ja teknologiakehityksen saralla. Sen osakkeenomistajien määrä on noussut edelliseen kuukauteen nähden yli 3000 omistajalla, eli jopa huomattavasti Nordeaa nopeammalla tahdilla, tuoden sen listan toiselle sijalle. Listan kärkijoukoissa ovat myös vakuutusyhtiö Sampo OYJ sekä sähköä ja lämpöä tuottava Fortum OYJ, joista kumpainenkin on toisaalta menettänyt osakkeenomistajia aiempaan kuukauteen verrattuna.

Paras tapa saada tietoa osakemarkkinoista on seurata niitä säännöllisesti. Osakemarkkinoiden kehitystä voi seurata esimerkiksi pörssitiedotteella tai internetissä toimivilla sijoituspalveluilla.