MAINOS

Teollisen tuotannon seuraamuksena liikalämpö - näin ilmankostutin voi auttaa

MAINOS - airtecsolutions.fi -

Teollisesta tuotannosta syntyy monesti raskaiden prosessien seurauksena paljon liikalämpöä, joka nostaa laitoksen sisälämpötilaa ja alentaa sen ilmankosteutta. Tällä saattaa olla merkittäviä haittavaikutuksia niin työn laatuun kuin työntekijöiden hyvinvointiinkin, mutta ongelmaa voidaan korjata panostamalla teollisuuslaitoksen adiabaattiseen jäähdytykseen. Tällöin voidaan hyödyntää kostutusjärjestelmää, joka voi vähintään lieventää haittavaikutuksia ellei jopa poista niitä kokonaan. Kyseessä on energiatehokas ratkaisu, sillä ilmiö on luonnollinen eikä vaadi erilaisia kompressoreja tai kuluta muutenkaan suuria määriä sähköä, toisin kuin toisen tyyppiset ilmastointilaitteistot. Millainen adiabaattinen prosessi sitten on ja miten se tarkalleen ottaen voi olla hyödyksi teollisessa ympäristössä?

Liikalämmön seuraamukset teollisessa ympäristössä

Kun teollisuuslaitoksen sisäilman lämpötila nousee ja ilmankosteus laskee, voi seuraamuksena olla lukuisia sekä henkilöstöön että itse tuotteeseen vaikuttavia haittoja. Yksi näistä voi olla staattisen sähkövarauksen syntyminen, joka saattaa johtaa vaaratilanteisiin. Usean tyyppiset hallitsemattomat purkaukset vapauttavat riittävästi energiaa sytyttämään helposti syttyviä kaasuja tai höyryjä tai jopa hienojakoisia kuivia pölyjä, joita tuotannosta usein syntyy. Purkaukset voivat myös prosessituotannossa häiritä tarpeellisten elektrokomponiittien toimintaa ja prosessien käytettävyys heikkenee. Tuotteet voivat myös kuivua haluttua nopeammin ja se voi vaikuttaa niiden laatuun ja kestävyyteen. Työntekijöiden hyvinvointi saattaa myös kärsiä kuivasta ja kuumasta sisäilmasta. Myös edellä mainitun staattisen sähkön purkautumisesta saattaa aiheutua työtapaturmia kuten putoamisia tai horjahduksia, sillä se muistuttaa sähköiskua. Kuiva sisäilma itsessään voi ärsyttää silmiä ja hengityselimiä joten jatkuva oireilu voikin laskea työntekijöiden työtehoa.

Eri tyyppiset ilmankostuttimet ja niiden käyttötarkoitukset

Teollisessa ympäristössä käytettävät ilmankostuttimet voidaan integroida ilmanvaihtokanavaan tai asentaa huonetilaan. Huonetilaan asennettavia versioita hyödynnetään monesti sellaisissa tuotantotiloissa, joissa syntyy paljon paikallista lämpöä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi painotalot tai elektroniikkatehtaat. Se säätelee ilmankosteutta ja vähentää siten staattisen sähkövarauksen syntyä, poistaa liikalämpöä adibaattisen jäähdytyksen avulla ja hallitsee ilmassa leijailevia hiukkasia, vähentäen näin kaikkia edellä mainittuja haittavaikutuksia. Ilmanvaihtokanavaan integroidut kostutuslaitteistot lisäävät vesisumua tuloilmavirtaukseen ja ovat useimmiten käytössä toimistojen, sairaaloiden, museoiden ja teatterien kaltaisissa suurissa rakennuksissa. Sillä parannetaan rakennuksessa oleskelevien ihmisten hyvinvointia sekä suojellaan erilaisia materiaaleja hallitsemalla ilman kosteustasapainoa.

Näin adiabaattinen jäähdytysvaikutus toimii

Käytännössä kostutusjärjestelmä lisää ja höyrystää vesisumua ympäröivään ilmaan. Adibaattinen jäähdytysvaikutus siis syntyy silloin, kun lämmön energia levitetään adibaattisen järjestelmän avulla. Energia ei häviä suljetussa järjestelmässä vaan siirtyy paikasta toiseen, kuten termodynamiikan ensimmäinen sääntökin määrää. Vesihöyry jäähdyttää tehokkaasti, sen jäähdytysvaikutus on jopa 630 wattia per vesikilo.

Yhteenvetona teollisesta tuotannosta usein paljon liikalämpöä, jolla voi olla huomattavia haittavaikutuksia sekä teollisuuden prosesseihin että työntekijöihin. Se saattaa johtaa pitkittyneeseen oireiluun tai jopa työtapaturmiin ja sen aiheuttama staattinen sähkö voi aiheuttaa jopa syttymisvaaran. Adiabaattisella jäähdytyksellä haittoja voidaan minimoida tai jopa poistaa, kun kostutuslaitteisto sumuttaa ja höyrystää vettä joko ilmanvaihtokanavan kautta tai huonetilaan asennettuna.