maanantai 6.2.2023 | 05:03
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Yksimielinen päätös Ylivieskan uudesta kirkosta – Kohonneet kustannukset puhuttivat valtuutettuja

Seppo Kangas
Ti 23.4.2019 klo 20:46 | päivitetty ti 21:21

Ylivieska

Ylivieskan kirkkovaltuusto päätti lopulta yksimielisesti hyväksyä uuden kirkon rakennussuunnitelman, tavoitekustannukset sekä rahoitussuunnitelman. Kolme valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen, mutta vastaesitystä kirkkoneuvoston esitykseen ei tehty.

Keskustelun aikana valtuutettu Olli Hiitola teki päätöksen siirtoesityksen, jota Antero Saulio kannatti. Kun äänestys alkoi, Saulio veti kannatuksensa pois, jolloin käsittelyä voitiin jatkaa.

Itse päätökseen ei enää tehty vastaesitystä, joten päätös oli yksimielinen. Hiitola, Saulio sekä Leo Mehtälä jättivät kuitenkin päätökseen eriävän mielipiteen.

Saulion eriävä mielipide koski erityisesti kirkon kattorakennetta, jonka muuttamisesta hän oli tehnyt myös valtuustoaloitteen. Hänen mielestään kaksiharjainen rakenne osassa rakennusta on riski lumen ja jään kertymisen ja hankala huollettavuutensa takia.

Leo Mehtälä oli tyytymätön hankkeen suunnitteluaikana muuttuneisiin kustannuksiin. Hänen mielestään alkuperäiseen noin 10 miljoonan euron kustannustavoitteeseen olisi pitänyt sitoutua tiukemmin.

– Epäilen, että Ylivieskan seurakunnan jäsenmäärä tulevaisuudessa vähenee ja verokertymä siten pienenee. Suuri velkamäärä on erittäin suuri ongelma. Uuden kirkon rakentaminen on meille iso haaste, mutta vielä suurempi on edessä kirkon valmistumisen jälkeen, Mehtälä totesi.

Valtuutettu Paula Haapakoski puolusti kirkkoneuvoston esitystä ja ymmärsi myös kohonneet kustannukset.

– Kyllä me saisimme kirkon kymmenelläkin miljoonalla, mutta emme tällaista.

Kohonneita kustannuksia perusteli allianssimallilla toteutettavan kirkkohankkeen projektipäällikkö Eero Moilanen sillä, että mukaan on tullut uusia kustannuksia ja että 200 vuotta kestäväksi suunniteltu rakennus vaatii aivan erityisiä rakenneratkaisuja.

– Alkuperäisistä arvioista puuttuivat muun muassa kellotapuli ja urut. Niin seinä- kuin kattorakenteetkin toteutetaan tavanomaisesta poikkeavalla tekniikalla nimenomaan kestävyyden vuoksi. Se kohottaa kustannuksia.

Siirtoesityksen kaatumiseen osaltaan vaikutti se, että se olisi paikalla olleiden rakennustoimikunnan jäsenten mukaan viivästyttänyt koko hanketta merkittävästi – jopa vuodella.

Valtuusto keskusteli yli kaksi tuntia. Eniten kritiikkiä saivat osakseen alkuperäisistä kymmenen miljoonan euron reippaat kolme miljoonaa euroa kohonneet arviot kustannuksista. Uudet valtuutetut olivat myös pettyneitä hankkeesta tällä vaalikaudella saatuun tietoon.

Myönteisen rakentamispäätöksen puolustajat korostivat sitä, että kustannuksia on saatu pudotetuksi suunnittelu aikana merkittävästi. Toisaalta korostettiin sitä, että 200 vuotta kestäväksi rakennettava kirkko vaati erityisiä rakenneratkaisuja.

Pääsiäisenä 2016 tuhopolton seurauksena tuhoutuneen kirkon tilalle rakennetaan tällä historiallisella päätöksellä uusi kirkko, jonka kustannusarvio on 13,3 miljoonaa euroa. Päätös menee vielä tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Rakennustyöt pyritään aloittamaan kesä-heinäkuussa, ja mikäli hanke pysyy aikataulussaan, se voi valmistua adventiksi 2020.

Vakuutuskorvaus kattaa kustannuksista lähes kuusi miljoonaa euroa, ja kirkkohallituksen avustus on miljoonan euron suuruinen. Seurakunta rahoittaa loput rakennuskustannukset joko kokonaan lainalla tai osittain myös sijoitusomaisuutta realisoimalla.

Kokonaiskustannuksissa ovat mukana varsinaisten suunnittelu- ja rakennuskustannuksen ohella myös erillinen kellotapuli, urut, kalustus, kirkkotaide ja -tekstiilit sekä sakraalikalusto. 37-äänikertaisten urkujen hankintahinta lähentelee miljoonaa euroa.

Kivi- ja betonirunkoisen kirkon julkisivumateriaaliksi tulee ylivieskalainen tiili. Kirkon korkeus on 25 metriä, leveys 31 metriä ja pituus noin 46 metriä. Kirkkosaliin tulee paikat 440 ja seurakuntasaliin 130 hengelle. Tilojen muunneltavuuden vuoksi kirkkoon mahtuu enimmillään lähes 700 ihmistä.

Uutista on täydennetty valtuutettujen ja projektipäällikön kommenteilla kello 21.20.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »