maanantai 16.12.2019 | 08:05
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Näkökulma Kalajoen kaupungin kehityksestä

Keskipohjanmaa
To 16.5.2019 klo 07:28

Kalajoen kaupunki on kasvanut kuntaliitosten Raution liittymisen 1970-luvulla ja Himangan liittymisen 1.1.2010 välillä kaupungiksi. Kaupunki sai yhteisesti lisää resursseja ja on kehittynyt poliittisten päätösten kautta, mutta ennen kaikkea yrittävien ihmisten työn ja kotiseuturakkauden myötä. Nyt olemme vajaan 13.000 asukkaan monipuolinen ja elinvoimainen, kehitysvaiheessa oleva kaupunki, jonka haasteena on kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja elämisen edellytysten turvaaminen. Meillä on neljä keskusta; Raution ja Himangan entiset kuntakeskukset, Hiekkasärkkien alue ja varsinainen kaupunkikeskus.

Kalajoella on nähtävää ja koettavaa, on merta, metsää ja elämyksiä. Hiekkasärkkien alue näyttäytyy koko laajuudessaan turisteille ja siellä asuville. Moni kysyy, oivallammeko sinne luodut ja siellä olevat työpaikat ja sitä kautta saadun verotulot. Toki oivallamme. Kaikki eivät voi kuitenkaan asua ja saada toimeentuloansa sieltä. Jonkun pitää ja joku voi vielä viljellä maata ja tuottaa ruokaa ja muita tuotteita ja raaka-aineita elämisemme tarpeisiin myös muilla alueilla. Kylät ja maisemat on syytä pitää elävinä. Siinä on haastetta, jotta palvelut siellä voidaan turvata ja sielläkin elää. Meillä kaikilla on samat tarpeet.

Kalajokea on kehitetty kaupungistumistrendin mukaisesti. Se on hyvä asia, mutta onko kaupungin kokonaisvaltainen kehittäminen unohtunut? Väestökehitys on negatiivinen.

Raution kehitys näyttää positiiviselta. Olemme päätöksillämme mahdollistaneet, että koulu- ja monipalvelukeskus rakentunee sinne. Rautiolaiset yrittäjät ovat ryhtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan vanhusten hoiva- ja asumispalveluja ja mahdollisesti myös varhaiskasvatuspalveluja. Näkymät ovat hyvät.

Himangan osalta tilanne ei ole yhtä valoisa. Asenne himankalaisten palvelujen kehittämiseen on pidättelevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, toimivuus ja terveellisten tilojen tarve on ilmeinen. Himangan kaupunginosassa on samat mahdollisuudet meren äärellä kuin koko Kalajoella ja ne pitäisi nähdä yhteisinä mahdollisuuksina ja kehittämishalukkuutena. Näköpiirissä on ollut tiettyjen toimintojen ja niiden mahdollistamien fyysisten tilojen alasajo. Himangalla ollaan huolestuneita.

Meitä valtuutettuja nuoret lapsiperheet ovat muistuttaneet Himangan palveluista ja odottavat nyt tekoja. He ovat tulevia päättäjiä. Kalajoen keskustaan luodut palvelut ovat toki kaikkien käytettävissä, mutta lähipalvelut himankalaisille on turvattava. Meillä on huoli monista yrittäjistä, jotka nyt toimivat Himangalla. Onko näiden jatkumismahdollisuuksia kaupungin henkilöstön kautta kartoitettu ja siihen tartuttu? Vajaan 3000 asukkaan yhteisössä on kehittämispotentiaalia ja tarvetta löytää uusia yritysideoita, jos tätä potentiaalia kannustetaan ja luodaan usko siihen, että kaupungin Himangan osassakin on palveluja ja täällä voi asua, elää ja yrittää.

Teknisen lautakunnan luottamushenkilöjäsenet tekivät esityksen Himangan terveyspalvelujen ym. tilojen suunnittelua ja rakentamista varten asetettavasta hankeryhmästä, koska valtuusto päätti vuoden 2019 talousarviossa varata yhteisen 200.000 euron määrärahan sekä Kalajoen terveyskeskuksen A-osan että Himangan terveys- ym. tilojen suunnittelua varten. Kaupunginhallituksen käsissä on nyt asian pikainen eteneminen, kuten valtuusto on edellyttänyt.

Riitta A. Tilus

Kalajoki

valtuuston pj. (kesk.)

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »