sunnuntai 31.5.2020 | 23:38
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Stuk: Olkiluoto 3:sta löytyi hyvin merkittävä vika – Rikkinäisiä venttiilejä ja suunnittelupuutteita hätägeneraattorissa

Jami Jokinen
La 23.5.2020 klo 20:49

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Olkiluodon rakenteilla olevasta kolmosyksiköstä (OL3) on löytynyt edelleen merkittäviä vikoja ja puutteita.

Ydinpolttoaineen lataus näyttää näin ollen siirtyneen muidenkin syiden kuin vain koronaviruksen vuoksi.

Teollisuuden Voima (TVO) jätti huhtikuun alkupuolella polttoaineen latausta koskevan lupahakemuksen. Tuolloin yhtiö kertoi, että lataus ei laitostoimittaja Areva-Siemens-konsortion mukaan onnistu suunnitellusti vielä kesäkuussa, mikä siirtänee edelleen myös sähköntuotannon alkamista.

Projektin etenemiseen liittyi TVO:n mukaan "merkittävää epävarmuutta" erityisesti koronatilanteen vuoksi.

– Koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi on OL3 EPR -työmaalla tehty merkittävissä määrin toimenpiteitä, joilla on pyritty minimoimaan pandemiariskin vaikutukset liiketoimintaan, yhtiö viestitti huhtikuussa.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) valvontaraportista käy kuitenkin ilmi, että latauksen viivästymisestä ei voi syyttää pelkästään koronakriisin työmaalle aiheuttamia pulmia.

Yksi vikakohde liittyy reaktorin primääripiirin ylipainesuojaukseen.

Paineistimessa on kolme varoventtiiliä, joiden on tarkoitus rajoittaa liiallista paineen nousua. Näitä puolestaan ohjaavat mekaaniset ohjausventtiilit.

Venttiileille tehtiin keväällä tiiveyskoe, jossa yhden ohjausventtiilin todettiin vuotavan. Venttiiliä avattaessa kävi ilmi, että sen kara oli poikki. Kahdessa muussa ohjausventtiilissä havaittiin lisäksi säröjä.

– Havaittu vika on hyvin merkittävä, sillä kyseessä on reaktorin pääkiertopiirin painerajapinnassa oleva laite, joka kuuluu laitoksen korkeimpaan turvallisuusluokkaan, sanoo OL3-käytönvalvontapäällikkö Iiro Paajanen Stukista Lännen Medialle.

– Paineistimen varoventtiiliyksiköiden on toimittava luotettavasti

Vaurioituneet venttiilit on toimitettu Saksaan tarkempiin tutkimuksiin. Asian selvittäminen on edelleen kesken.

– Stuk tarkastaa ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä, että vaurioihin johtaneet syyt on selvitetty asianmukaisesti ja että korjaavat toimenpiteet on tehty hyväksytysti, Stukin kolmannesvuosiraportti huomauttaa.

Paineistimeen liittyy muitakin pulmia, sillä esimerkiksi sen yhdyslinjan liiallista värähtelyä on yritetty ratkaista jo pari vuotta.

Värähtelyongelmaan pureutuvien teknisten toimenpiteiden toteutus on kesken, ja suurin osa ongelmaan liittyvistä aineistoista on edelleen Stukin käsittelyssä.

Stukin tarkastusten perusteella yksikön hätädieselgeneraattoreissa on puolestaan suunnittelupuutteita.

Nämä koskevat lähinnä järjestelmän laitteiden ja osien mitoitusvirheitä. Esimerkiksi moottorien jäähdytysnesteen liityntäpalkeissa on ilmennyt käyttöönottokokeissa säröilyä.

– Tämä on merkittävä puute, Paajanen toteaa.

Kaikki ydinvoimayksikön käyttöä koskevat ohjeetkaan eivät olleet ainakaan vielä huhtikuun lopussa riittävän valmiit ydinpolttoaineen latausta varten.

Stuk on esittänyt uusia vaatimuksia muun muassa vakavaa onnettomuutta koskevasta ohjeistosta sekä laitosautomaation häiriötilanteiden hallinnasta.

Polttoaineen lataus on ydinvoimalan rakentamisessa erittäin merkittävä rajapyykki. Se tekee laitoksesta ydinlaitoksen, vaikka sähköntuotanto alkaakin vasta myöhemmin.

OL3:n ensimmäinen polttoaine-erä kuljetettiin laitospaikalle Eurajoelle talvella 2018.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »