maanantai 6.12.2021 | 20:53
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Kuntien kokouskäytännöistä – "On selvää, että omat mieltymykset eivät tämän tason asiantuntijanäkemyksen vastaisen toiminnan perusteluiksi riitä"

Ma 11.10.2021 klo 16:15

Keskipohjanmaa pureutui 28.9.2021 kahdessa artikkelissaan aiheellisesti kuntien kokouskäytäntöihin alueellamme, keskiössä viranhaltijoiden läsnäolo kunnallisten toimielinten kokouksissa. Lehden selvittelyjen perusteella viranhaltijoita (myös muita kuin esittelijä ja sihteeri) olisi päätöksenteon aikana paikalla myös muutamissa muissa kunnissa kuin Kalajoella.

Tilanne on erikoinen. Sekä viranhaltijoilla että luottamushenkilöillä on virkavastuu huolehtia päätöksenteossa lainmukaisuudesta. Kuntien kokouskäytännöt linjataan kuntalain asettamissa puitteissa kuntakohtaisissa hallintosäännöissä. Kunnallisten toimielinten kokoukset kuntalaki määrää valtuustoa lukuun ottamatta suljetuiksi. Oikeuskäytännön puuttuessa näitä määräyksiä selventävät alan asiantuntijat.

Suljetun kokouksen merkityksestä on jo saatu maamme yhden arvostetuimman ja käytetyimmän hallinto-oikeusasiantuntijan kannanotto. Emeritusprofessori Olli Mäenpään (KP 28.9.) näkemyksen mukaan suljettu kokous tarkoittaa kokousta, jossa voi päättäjien lisäksi olla paikalla vain esittelijä. Mihin tätä näkemystä vastoin toimivat oman kantansa perustavat?

On selvää, että omat mieltymykset eivät tämän tason asiantuntijanäkemyksen vastaisen toiminnan perusteluiksi riitä. Myöskään se, että kunnassa on jo toimittu vastoin kuntalain asettamia reunaehtoja tai että joissain muussakin kunnassa näin toimittaisiin, ei oikeuta virheellisten käytäntöjen jatkamiseen. Aivan kuten jonkun muun ajama ylinopeuskaan ei oikeuta meitä muita vastaavalla tavalla toimimaan.

Kalajoella virheelliseen käytäntöön on ajauduttu kaupunginhallituksen puheenjohtajan linjauksin sekä maankäyttö- ja elinvoimalautakunnan päätöksellä. Esittelijänä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa toimii kaupunginjohtaja, jolla oikeustieteellisen taustansa johdosta on korostunut velvollisuus olla selvillä esitystensä ja toiminnan lainmukaisuudesta. Esittelijä vastaa myös aina siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. Samoin, että virheelliset käytännöt ja päätökset tuodaan tarvittaessa oikaistavaksi.

Kokouskäytännöt tulisi laittaa kuntoon viivytyksettä. Asian käyttäminen oikeusvalvojilla tai riitauttaminen hallintotuomioistuimissa on kaikkien voimavarojen tuhlaamista. Virheelliset käytännöt aiheuttavat kokousasioihin lisäksi muotovirheen, joka vaarantaa päätösten pysyvyyden. Vastuu asian oikaisemisesta kuuluu esittelijän lisäksi kaupunginhallitukselle ja erityisesti sen puheenjohtajalle.

Tiedon puutteeseen ei asiasta käydyn laajan julkisen keskustelun jälkeen kokousläsnäolojen osalta voi vedota. Luottamushenkilöiden tulisi myös yleisemmin ymmärtää, ettei kunnallishallinnon toiminnan raameja linjailla omien mieltymysten pohjalta, eduskunnan säätämät lait ja niiden tulkintaan erikoistuneiden ylimpien asiantuntijoiden arviot sivuuttaen.

Meri Säteri,

KTM johtaminen ja organisaatiot

#

Kommentoi 1 Kommentti

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »