maanantai 29.11.2021 | 19:03
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Kokkolan kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Emilia Teerikankaan mielipide: Kokkola-lisällä emme saa osaavaa työvoimaa vaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostamalla

Ti 16.11.2021 klo 18:30 | päivitetty ke 10:37

Kokkolan kaupunginhallitus sekä kaupunginvaltuusto ovat keskustelleet kuluvana syksynä ahkerasti nk. Kokkola-lisästä, eli hoitorahaan maksettavasta kuntakohtaisesta lisästä. Tällä hetkellä Kokkola maksaa lisää 80 euroa, mutta valtuuston päätöksellä lisä nousee 160 euroon.

Valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä, olen päätöksestä erittäin huolestunut.

Miksi näin?

Suurin huolenaiheeni on se, miten tämä nosto budjetissa rakentuu. Pohjaoletuksena on, että nosto on kustannusneutraali siten, että kotihoitoon siirtyvien lasten määrä tulee olemaan niin suuri, että tarvittava summa säästyy varhaiskasvatuksen toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan perustu tietoon vaan oletuksiin.

Jo nyt, mikäli lapsia ei siirry kotihoitoon merkittävästi lisää, olemassa olevat kustannukset tuplaantuvat ja tällöin puhumme sadoista tuhansista euroista. Samaan aikaan varhaiskasvatuksessa tarvitaan uusia tiloja, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa sekä paikkoja jonossa oleville lapsille. Kuinka näihin tarpeisiin vastaaminen voidaan taata? Lisäksi me tarvitsemme osaavaa työvoimaa Kokkolaan. Osaava työvoimaa emme saa Kokkola-lisällä vaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostamalla.

Varhaiskasvatus on myös kaupungin keskeinen lakisääteinen tehtävä. Kun vanhempi työllistyy tai saa opiskelupaikan, kaupungin on pystyttävä reagoimaan nopeasi ja tarjoamaan varhaiskasvatuspaikkaa kohtuullisella etäisyydellä kotoa. Tässäkin meillä on jo nyt tehtävää.

Yhtenä perusteena keskustelussa on käytetty perheiden valinnan vapauden lisäämistä. Kun nyt varhaiskasvatuksen budjetista merkittävä summa käytetään Kokkola-lisän tuplaamiseen, seuraa siitä haasteita varhaiskasvatuksessa – esimerkiksi tilojen, henkilöstön ja ryhmäkokojen suhteen – koska budjetti ei kerta kaikkiaan riitä. Onko kyseessä silloin tosiasiallinen valinnanvapauden kasvattaminen? Mikäli vanhempi ei voi ottaa työ- tai opiskelupaikkaa vastaan varhaiskasvatuspaikan puutteen vuoksi – olemmeko tukeneet perheiden aitoa valinnan vapautta? Lisäksi tulossa on valtakunnallisella tasolla perhevapaiden uudistus, jonka vaikutuksia emme vielä tiedä, mutta joka osaltaan tähtää valinnanvapauden kasvuun perheissä. Olisiko tämä kuitenkin riittävä toimi valinnanvapauden takaamiseksi?

On totta, että meillä on Kokkolassa pienten lasten perheitä, joissa taloustilanne on vaikea, mutta uskon, että mikäli tahtoa löytyy, löydämme tehokkaampia ja pitkävaikutteisempia keinoja perheiden tukemiseen, kuin 80 euron korotus Kokkola-lisään alle 3 v. lapsista. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen saatavuus ja sitä kautta vanhemman opiskelumahdollisuuksien tukeminen kantavat nähdäkseni pidemmälle.

Kokkola-lisä ei myöskään ole tulosidonnainen eikä siihen vaikuta se, onko vanhemmalla työ- tai opiskelupaikka odottamassa, vaan se on kaikille lapsiperheille yhtäläinen. Kun samalla vakituisten asuinkiinteistöjen kiinteistöveroa laskettiin, joka siis hyödyttää suoraan omakotiasujia, olemmeko tosiasiallisesti lisäämässä tai ainakin ylläpitämässä eriarvoisuutta lapsiperheiden välillä?

Lukuisia puheenvuoroja on asiassa käytetty myös lapsen kehityksen ja turvallisuuden tunteen näkökulmista. Nämä ovat kuitenkin monitahoisia asioita, eivätkä ole suorassa suhteessa varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Ei ole myöskään kaupunginvaltuuston tehtävä linjata sitä, mikä on paras tapa järjestää perheen arki ja lasten hoito. Valtuuston tehtävä on huolehtia lakisääteisten tehtävien resursseista, joihin varhaiskasvatus kuuluu.

Olisin todella toivonut, että olisimme pitäneet Kokkola-lisän nykyisellä tasolla ja panostaneet varhaiskasvatukseen: Ajanmukaisiin ja pedagogisesti toimiviin tiloihin sekä henkilöstön hyvinvointiin vaativassa, vastuullisessa, arvokkaassa ja vastuuseen nähden alipalkatussa työssä. Siihen, että ryhmäkoot pysyisivät pieninä ja varhaiskasvatuspaikka olisi perheille tarjolla, kun sitä tarvitaan. Samalla osoittaisimme myös arvostusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja heidän osaamiselleen.

Nykyisellä Kokkola-lisällä ja panostuksella varhaiskasvatukseen olisimme mielestäni olleet aidosti lapsiystävällinen kaupunki kaikille lapsille – riippumatta siitä miten heidän arkensa on järjestetty.

Emilia Teerikangas (sd)

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen

Olisin todella toivonut, että olisimme pitäneet Kokkola-lisän nykyisellä tasolla ja panostaneet varhaiskasvatukseen

#

Kommentoi 3 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »