torstai 1.12.2022 | 04:45
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Kulttuuri

Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Gunzi Holmström: Maalaamalla koen, että olen vihdoin löytänyt itseni taiteilijana

Gunzi Holmström
La 23.4.2022 klo 07:30

Pohjoismaisessa taidekoulussa pidin video- ja animaatiokursseja. Odotin aina innolla sinne pääsyä – taidekoulu oli niin erityinen ja kodikas paikka, ja tunnelmaltaan hyvä.

Teimme animaatioita yksinkertaisen puurakennelman avulla, joka oli varustettu web-kameralla ja kytketty tietokoneeseen. Kutsuin sitä "animaatioasemaksi" ja se oli tarkoitettu stop motion -animaatioon. Kymmenen vuoden ajan käytin animaatioasemaa opettamiseen eri taidekouluissa ja tavallisissa kouluissa. Lisäksi animaatioasemaa on käytetty tukihenkilönä toimimiseni yhteydessä sekä yksivuotisessa kulttuuriprojektissa "Vuosielut", jossa työskentelin Itä-Helsingin nuorten parissa. Animaatioasema on siis todellakin ollut ahkerassa käytössä eri yhteyksissä.

Stillkuva animaatiosta Hommage à Kazimir Malevitj, 2022

Videokursseilla annoin opiskelijoille puitteet toteuttaa oma projekti, lyhytelokuva, joka heidän piti suunnitella itse ryhmätyönä. Opetuksessani olen aina pyrkinyt painottamaan valmistelutyön tärkeyttä, suunnittelemaan huolellisesti eri vaiheet: tarina, ohjaus, näyttelijät, dialogi, editointi, äänityö, lavastus...Siinä on paljon ajateltavaa, ja koko asia tuli tehdä lyhyessä ajassa. Mutta opiskelijat olivat motivoituneita ja mielestäni he tekivät jännittäviä teoksia.

Sanningens grotta / Totuuden luola, 2021, öljy kankaalle, 160x120 cm

Olen vuosien saatossa tehnyt hyvin moninpuolisesti taidetta. Maalaamisen löysin vasta noin kymmenen vuotta sitten tosielämän kriisin yhteydessä. Maalaamalla koen, että olen vihdoin löytänyt itseni taiteilijana, sekä ne teemat minkä parissa haluan työskennellä: henkisyys, mystiikka, elämän pyhyys.

Nådens ängel / Armon enkeli, 2021, öljy kankaalle, 160x110 cm.

Tuntuu, että nyt todella tiedän mitä haluan. Muistan hämmästyneeni aloittaessani maalaamisen – en oikein ymmärtänyt itse, miten kuvat tulivat. Se oli intuitiivinen prosessi.

Kuva näyttelystä Taivaassa ja maan päällä (I himlen och på jorden) TM-galleriassa Helsingissä

Näin kirjoitin viimeisimmästä näyttelystäni TM-galleriassa Helsingissä tammikuussa 2022: "Maalaukseni kuvaavat laajennettua todellisuutta, jossa taivas ja maa ovat yhtä, ja erottaminen vain illuusio. Yhdistän maalauksissa esittäviä elementtejä abstrakteihin symboleihin pyrkiessäni kuvaamaan olemassaoloomme vaikuttavia voimia. Olen kiinnostunut symbolismista, erilaisista henkisistä traditioista, maagisesta realismista ja visuaalisesta kerronnasta keskiaikaisessa uskonnollisessa taiteessa."

Kuva näyttelystä Taivaassa ja maan päällä (I himlen och på jorden) TM-galleriassa Helsingissä

BIO

Gunzi Holmström on toiminut vapaana kuvataiteilijana vuodesta 1993. Ensin hän opiskeli kuvanveistoa Turun piirustuskoulussa (1990-1993). Vuonna 2006 hän valmistui maisteriksi Valandin korkeakoulussa Göteborgissa. Ennen kuvataideopintoja hän opiskeli viisi vuotta Åbo Akademissa, pääaineena sosiologia. Ensimmäiset 25 vuotta Holmström työskenteli digitaalisten tekniikoiden, pääasiassa videon parissa. Hän on tehnyt myös installaatiotaidetta. Videoteoksia on ollut esillä parissakymmenessä maassa näyttelyissä ja elokuvafestivaaleilla – muun muassa Tate Modernissa Lontoossa, Centre Pompidourissa Pariisissa, Philadelphian taidemuseolla USA:ssa ja New Yorkissa New Filmmakers -sarjassa.

Vaikka maalaus on tällä hetkellä tärkein tekniikka, hän ei ole jättänyt digitaalisia medioita. Viime vuosina on valmistunut pari dokumenttipohjaista videoteosta, jotka ovat olleet näyttelyissä Helsingissä ja Montrealissa Canadassa. Tällä hetkellä Holmström työskentelee animaatiosarjan parissa hänen tukholmalaista galleriaa varten. Kyse on nft-taiteesta eli kryptotaiteesta, jostain, joka on täysin uusi alue taidemaailmassa.

Holmströmin teoksia on seuraavissa kokoelmissa: Suomen valtio; Ruotsin valtio; Nykytaiteen museo Kiasma; Västra Götalandin alueen taidekokoelma, Ruotsi; Helsingin kaupungin taidemuseo; Jyväskylän taidemuseo; Pro Artibus, Suomi; Emma Espoon modernin taiteen museo, Suomen Taideyhdistys, sekä yksityiset kokoelmat. Hän on tehnyt kaksi julkista taideteosta Helsingin kaupungille: Omfalomiini (interaktiivinen ääniveistos), Vesala, Helsinki (2006) sekä Kaleidoskooppi (LED mandala), Laajasalo sosiaali- ja terveyskeskus, Helsinki (2002). Parhaillaan hän työskentelee interaktiivisen ääni-installaation kanssa, joka on tarkoitus sijoittaa Hanasaaren kulttuurikeskuksen taidepuistoon.

Ouroboros, 2021, öljy kankaalle, 160x120cm.

På Nordiska konstskolan höll jag kurser i video och animation. Jag såg alltid fram emot att åka dit - konstskolan var en så speciell och hemtrevlig plats, och stämningen vad god.

Vi gjorde animationer med hjälp av en enkel konstruktion av trä, som var utrustad med en webcam och kopplad till en dator. Jag kallade den för “animationsstationen”, och den var avsedd för stop motion animation. Under tio års tid använde jag animationsstationen för undervisning på olika konstskolor och vanliga skolor. Dessutom har animationsstationen använts i samband med att jag varit stödperson, och i det ett-åriga kulturprojektet "Vuosielut" där jag arbetade med ungdomar i Östra Helsingfors. Så animationsstationen har verkligen varit i flitig användning, i olika sammanhang.

Stillkuva animaatiosta Hommage à Kazimir Malevitj, 2022

På kurserna i video gav jag eleverna ramarna för ett eget projekt, en kortfilm som de fick planera själva som grupparbete. I min undervisning försökte jag alltid betona hur viktigt förarbetet är, att noga planera de olika skedena: berättelsen, regin, aktörerna, dialogen, editeringen, ljudarbetet, scenografin... Det är mycket att tänka på, och det hela ska dessutom göras under en kort tid. Men eleverna var motiverade och jag tyckte de gjorde spännande arbeten.

Sanningens grotta / Totuuden luola, 2021, öljy kankaalle, 160x120 cm

Under årens lopp har jag arbetat med varierande tekniker. Målandet hittade jag först för ungefär tio år sedan i samband med en ordentlig livskris. Genom målandet upplever jag, att jag äntligen har hittat mig själv som konstnär, och också de teman jag vill arbeta med: andlighet, mystik, livets helighet.

Nådens ängel / Armon enkeli, 2021, öljy kankaalle, 160x110 cm.

Det känns som om jag nu verkligen vet vad jag vill. Jag minns att jag blev förvånad när jag började måla – jag förstod inte riktigt själv hur bilderna kom till. Det var en intuitiv process.

Kuva näyttelystä Taivaassa ja maan päällä (I himlen och på jorden) TM-galleriassa Helsingissä

Så här skrev jag om min senaste utställning i TM-galleriet i Helsingfors i januari 2022: "Mina målningar beskriver en förhöjd verklighet, där himmelen och jorden är ett, och separationen bara en illusion. I målningarna kombinerar jag realistiska inslag med abstrakta symboler för att försöka skildra de krafter som inverkar på vår existens. Jag är intresserad av symbolismen, olika andliga traditioner, magisk realism och det visuella berättandet i medeltidens religiösa konst."

Kuva näyttelystä Taivaassa ja maan päällä (I himlen och på jorden) TM-galleriassa Helsingissä

BIO

Gunzi Holmström har arbetat som bildkonstnär sedan 1993. Först studerade hon skulptur vid Åbo Ritskola (1990-1993). År 2006 gjorde hon magistern vid Valands konsthögskola i Göteborg. Före studierna i bildkonst studerade hon sociologi vid Åbo Akademi i fem år.

De första 25 åren arbetade Holmström främst med digitala tekniker, mest video. Hon gjorde också installationskonst. Hennes videoverk har vistas i ett tjugotal länder i utställningar och på filmfestivaler - tex i Tate Modern i London, Centre Pompidour i Paris och Philadelphia konstmuseum i USA och i New York i serien New Filmmakers. Även om målandet för närvarande är den viktigaste tekniken, har hon inte lämnat de digitala medierna. De senaste åren har Holmström gjort ett par dokumentärbaserade videoverk som visats i Helsingfors och Montreal i Canada. För närvarande arbetar Holmström med en serie animationer för sitt galleri i Stockholm – det är fråga om nft-konst, eller kryptokonst, något som är ett helt nytt område på konstscenen.

Holmströms verk ingår i följande samlingar: Statens konstkommission, Finland; Svenska konstrådet, Sverige; Museet för nutidskonst KIASMA; Helsingfors stads konstmuseum; Jyväskylä konstmuseum; Emma Esbo moderna konstmuseum; Pro Artibus, Finland;, Regionen Västra Götaland, Sverige; Finska konstföreningen och privata samlingar. Hon har gjort två offentliga konstverk för Helsingfors stad: Omfalominen, (interaktiv ljudskulptur), Ärvings, Helsingfors (2006) och Kalejdoskop, (LED-mandala), Degerö, Helsingfors (2002). Som bäst arbetar hon med sitt tredje offentliga uppdrag, en interaktiv ljudinstallation som är menad att placeras i Hanaholmens kulturcentrums konstpark.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »