Näistä syistä suomalaisten tupakointi on vähentynyt

Kuva:

MAINOS - whitepouches.com -

Tupakkatuotteiden päivittäisessä käytössä on näkynyt valtavaa laskua

vuosien 2008 ja 2022 välillä. Selkeä muutos tupakoinnin suhteen on

tapahtunut esimerkiksi korkeakouluissa opiskelevien miesten keskuudessa,

joskin tupakoinnin on osittain korvannut nuuskan käyttö. Nuorten

tupakointi on vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana merkittävästi ja

heidän kohdallaan laskua on näkynyt myös nuuskan käytössä. Markkinoille

nousseiden sähkösavukkeiden käyttö on säilynyt melko vähäisenä sekä

nuorten että aikuisten keskuudessa. Kansanterveyteen positiivisesti

vaikuttavalla vähenemisellä on taustallaan monta syytä, mutta millaisia

ne sitten voivat olla?

Lisääntynyt ymmärrys haittoja kohtaan näkyy väestön valinnoissa

Tupakoinnin lisäämä riski muun muassa keuhkosyöpään tai -ahtaumaan,

sydän- ja verisuonitauteihin tai aivohalvaukseen on ollut väestön

tiedossa jo pitkään. Aina oma terveys ei kuitenkaan riitä riippuvuuden

katkaisemiseen, minkä vuoksi esimerkiksi passiivisen tupakoinnin

haittoja on pyritty korostamaan. 

Markkinoille on myös tullut lukuisia vaihtoehtoja tupakkatuotteille, kuten tupakattomatnikotiinipussit , joita käytetään nuuskan tavoin. Monen kohdalla riippuvuus ei ole

ainoastaan fyysinen, vaan siihen liittyy paljon vuosien mittaan

muodostuneita tapoja, jotka voi olla jopa vaikeampaa katkaista.

Nikotiinipussit tulevat samanlaisessa kiekon mallisessa pakkauksessa

kuin nuuska ja niitä käytetään samalla tapaa ylähuulen ja ikenen

välissä, mutta niissä ei ole muita tupakkatuotteiden sisältämiä

ainesosia joten moni käyttää niitä erityisesti nuuskaamisen

lopettamiseen.

Suomessa yhden nikotiinipussin nikotiiniannos saa olla

maksimissaan 4 mg ja annostusta voidaan laskea ajan saatossa vaihtamalla

pikkuhiljaa nikotiinimäärältään kevyempiin vaihtoehtoihin.

Nikotiinipussit on tarkoitettu hupikäytön sijaan nimenomaan tupakoinnin

ja nuuskaamisen lopettamista tukemaan. Väestö on entistä tietoisempaa

tupakkatuotteiden vaikutuksista esimerkiksi suun hyvinvointiin, sillä

nuuskaaminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi ientulehduksia ja ienten

vetäytymistä niin, että hampaat saattavat lopulta alkaa irtoamaan

hampaiden heikentyneen kiinnityksen vuoksi.

Kysyntään ja saatavuuteen on vaikutettu merkittävästi

Tupakkatuotteiden verotusta on kiristetty vuosittain, mikä on

vaikuttanut sen saatavuuteen paljon. Savuttomien tilojen lisääminen on

myös tuottanut tulosta jo vuodesta 1977 asti, jolloin julkisissa

tiloissa ja kulkuneuvoissa tupakoiminen kiellettiin kokonaan. Yleiseen

asenteeseen tupakointia kohtaan on myös onnistuttu vuosien varrella

vaikuttamaan erilaisilla kampanjoilla ja panostamalla ennaltaehkäisevään

päihdetyöhön. Nuuskaaminen on noussut hetkellisesti sosiaalisesti

hyväksyttävämmäksi tupakkatuotteiden käytön muodoksi, mutta

nikotiinipussit ja muut korvaavat tuotteet ovat pikkuhiljaa nousemassa

sen yli suosiossa, johtuen osittain juuri saatavuudesta. Nuuskaa ei saa

Suomessa laillisesti myydä tai antaa lahjaksi kun taas korkeintaan 4 mg

nikotiinipusseja saa tilata täysin laillisesti.

Ympäristötietoisuus on kokenut huomattavaa kasvua

Valtaosa väestöstä haluaa tänä päivänä panostaa ympäristön

hyvinvointiin. Jo maahan heitetyt tumpit aiheuttavat huolta, sillä

niillä kestää vuosia maatua ja ne sisältävät lukuisia ympäristöön

imeytyviä kemikaaleja. Toisaalta on alettu ymmärtää enemmän myös

laajempia ympäristövaikutuksia, kuten tuotantoon käytettyä vettä,

energiaa ja maaperää. Tuotannon hiilijalanjälki onkin monelle merkittävä

syy kyseenalaistaa tapojaan, sillä moni tavallinen kuluttaja haluaa

tehdä arjessaan ekologisia tekoja.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten tupakoinnin vähenemiselle on lukuisia

syitä. Merkittäviä ovat kuitenkin tiukentunut verotus ja hintojen nousu,

markkinoille nousseet vaihtoehtoiset itsehoitokeinot, muuttuneet

asenteet ja lisääntynyt kiinnostus ympäristöä kohtaan.