Yritykset hakevat tehokkuutta ohjelmistoilla ja sovelluksilla

Liiketoiminnassa on aina kyse jonkun ongelman ratkaisemisesta sekä kilpailusta.

Yrityksillä ja kuluttajilla on erilaisia ongelmia, joita varten yritykset valmistavat tuotteita ja palveluita. Ja koska muut yritykset haluavat saada rahaa myös, syntyy alalle kilpailua. Pärjätäkseen tässä kilpailussa yritykset käyttävät nykyisin paljon rahaa erilaisiin ohjelmistoihin ja sovelluksiin, joiden tehtävä on tehostaa toimintaa ja parantaa kannattavuutta.

Intranet parantaa tiedonkulkua

Monet yritykset käyttävät sisäisiä verkkoja eli intranetejä parantaakseen tiedonkulkua organisaatiossa. Intranet-ohjelmisto voi tarjota käyttäjilleen turvallisen tavan jakaa tietoa ja kommunikoida keskenään. Tämä tarkoittaa, että tärkeät asiakirjat ja tiedot ovat aina helposti saatavilla oikeille henkilöille, mikä tehostaa työnkulkuja ja vähentää kommunikointivirheitä. Intranetin käyttö on melko tarpeetonta pienissä yrityksissä, mutta suurissa organisaatioissa niistä voidaan saada suuri hyöty.

Intranet parantaa myös yhteistyötä organisaation sisällä ja auttaa kehittämään yhteishenkeä. Työntekijät voivat käyttää intranetiä jakamaan uutisia, luomaan ryhmiä ja viestimään muiden kollegoiden kanssa. Tämä mahdollistaa yhteisöllisyyden kehittämisen ja työskentelyn yhdessä, mikä voi tehostaa tiimityötä ja auttaa organisaatiota saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. Erilaiset chatit ovat myös yleistyneet viime vuosina, kun yhä useampi tekee töitä etänä ja soittamalla ei usein saa kiireisiä ihmisiä kiinni.

Intranetin käyttöönotto vaatii aikaa, rahaa ja resursseja. Intranet on myös pidettävä ajan tasalla, jotta se olisi tehokas ja käyttäjäystävällinen. Tämä voi vaatia jatkuvaa päivittämistä ja parantamista, mikä tarkoittaa luonnollisesti myös kuluja.

CRM-järjestelmät parantavat asiakaskokemusta

Tehokkuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista monille yrityksille, joilla on halu menestyä alati kasvavassa kilpailussa. Tämän vuoksi ohjelmistojen ja sovellusten käyttö on nykyään lähes välttämätöntä. Tällaiset teknologiat tarjoavat nopeita ja tehokkaita ratkaisuja moniin liiketoiminnan haasteisiin.

Esimerkiksi automaattiset raportointijärjestelmät ja tietokannat voivat auttaa yrityksiä keräämään ja käsittelemään tietoa nopeasti ja vaivattomasti. CRM-järjestelmät voivat auttaa yrityksiä pitämään yhteyttä asiakkaisiin ja parantamaan asiakaskokemusta. CRM (customer relationship management) auttaa kohdentamaan markkinointia, joten tyypillisesti CRM on juuri myynnin ja markkinoinnin tukena. Ruutuvihkojen sijaan tiedot asiakkaasta saa parilla klikkauksella esiin.

Hyötyä myös pienille yrityksille

Ohjelmistojen ja sovellusten käyttö ei ole ainoastaan hyödyllistä suurille yrityksille, vaan myös pienet yritykset voivat hyötyä niistä huomattavasti. Esimerkiksi erilaiset pilvipalvelut ovat nousseet suosioon viime vuosina, jolloin pienet yritykset voivat käyttää tietotekniikkaa ja ohjelmistoja ilman suurta investointia laitteistoon ja/tai osaamiseen.

Pienille yrityksille on suunnattu muun muassa kirjanpitosovelluksia, joihin voi ottaa kuvat maksetuista laskuista. Käytännössä yrittäjän tarvitsee siis vain lähettää kuva sovellukseen laskuista ja muutoin yrittäjän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta (ainakaan ennen arvonlisäveron maksua ja veroilmoituksen täyttöä). Tällaisia palveluita saa eri hintaisina ja useat ovat saatavilla myös suomen kielellä.

Sovellusten ja ohjelmistojen hinnoittelut ovatkin usein joustavia tarpeen mukaan. Raskaitakin ohjelmistoja voi hankkia käyttöönsä myös pientä yritystä ja tarvetta varten. Mitä enemmän yritys voi ulkoistaa esimerkiksi kirjanpitoa pois yritysten johtohenkilöiden vastuulta, sitä enemmän heillä on aikaa satsattavana yritystoiminnan kasvattamiseen.

Yrittäjien pitäisi keskittyä oikeisiin asioihin

Ohjelmistojen ja sovellusten käyttö voi merkittävästi tehostaa liiketoimintaa ja parantaa kannattavuutta eri toimialoilla. Tämän vuoksi teknologian käyttöä tulisi harkita myös pienemmissä yrityksissä ja panostaa sen kehittämiseen. Kun yritykset pystyvät hyödyntämään uusia teknologioita tehokkaasti, voidaan odottaa parempaa tulevaisuutta niin yrityksille, asiakkaille kuin yhteiskunnalle kokonaisuutena.

Usein yrittäjien ajasta liian paljon kuluu kirjanpitoon ja muuhun taustatyöhön liittyen, kun aika pitäisi panostaa yritystoiminnan kasvattamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Vaikka sovellukset ja ohjelmistot maksavatkin kymmeniä ja satoja euroja kuussa, maksavat ne kuitenkin tyypillisesti itsensä nopeasti takaisin.