sunnuntai 20.10.2019 | 15:46
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Teema

Nämä asiat puutarhan suunnittelussa on ainakin hyvä huomioida

Ajoissa tehty pihasuunnitelma säästää aikaa ja rahaa. Pihan kustannukset ja hoitotöiden tarve määritellään jo pihasuunnitelmassa.

Selvitimme, mitä kannattaa ottaa huomioon vanhan ja uuden pihan suunnittelussa.

Silja Aitoaho Keskipohjanmaa
La 16.3.2019 klo 11:00

Hyvän pihasuunnitelman avulla pihasta saadaan kestävä, toimiva ja asukkaiden tarpeisiin sopiva. Hyvä pihasuunnitelma määrittelee myös tarkasti piharakentamisen vaiheet ja kustannukset sekä sen, miten paljon ja millaista hoitoa pihan ylläpito edellyttää.

Pihasuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta suunnitelmia päästään toteuttamaan heti keväällä.

Kysyimme maisemasuunnittelija Minna Hänniseltä, mitä pihasuunnitelman tekemisessä kannattaa ottaa huomioon.

Milloin on paras aika tehdä pihasuunnitelma?

– Uudella tontilla pihasuunnitelman tekoon kannattaa ryhtyä heti, kun tontti on saatu tai viimeistään, kun tontin asemapiirroskuva on valmiina. Silloin voidaan miettiä, onko tontilla esimerkiksi puita tai kiviä, joita voidaan säästää ja hyödyntää. Olisi hyvä, että pihasuunnittelija pääsisi katsomaan tonttia jo asemapiirrosvaiheessa.

– Vanhaa pihaa uudistetaan tyypillisesti silloin, kun vanha talo vaihtaa omistajaa tai rakennusta remontoidaan tai kun tontille laitetaan uusi sadevesijärjestelmä ja piha joudutaan kaivamaan auki.

– Vanhoilla tonteilla voi paljastua yllätyksiä. Esimerkiksi sadevesikaivoja ei ole aina merkitty asemapiirroksiin tai tontilla olevat rakennukset voivat sijaita eri paikassa kuin missä niiden piirrosten mukaan pitäisi sijaita. Lisäksi on voitu rakentaa lisää sellaista, mitä ei ole merkitty piirroksiin ollenkaan. Siksi suunnittelu kannattaa aloittaa sulan maan aikana, jotta tontti voidaan kuvata ja tarkistusmitata.

GreenDreams Oy:n perustaja, maisemasuunnittelija Minna Hänninen
Adobe Illustrator(R) 21.1

Mitä tietoja ja kuvia pihasuunnitelmaan tarvitaan?

– Pihasuunnitelmaa varten tulee selvittää tontin maaperäolosuhteet, ilmansuunnat, tuulisuus, valoisuus, rinteisyys ja kasvuvyöhyke.

– Suunnittelijalle tärkein on asemapiirros, jossa tontti on kuvattu rakennuksineen. Rakennusten pohjapiirrosten ja julkisivupiirustusten avulla puolestaan selviää esimerkiksi, mihin suuntaan ikkunat aukeavat.

– Tontin korkokartta on tärkeä apu, jos pihalla on vähänkään korkeuseroja. Jos pihalle tehdään muuri- tai liuskarakenteita ja kiveyksiä, pihan korkokartta on oltava rakentajalla tiedossa.

Miksi kannattaa palkata pihasuunnittelija?

– Ammattilainen löytää ratkaisun silloin, kun asukas itse ei sitä osaa nähdä. Suunnittelija tuntee piharakentamisen materiaalit ja kasvit ja osaa huomioida kustannukset.

– Pihasuunnitelman voi myös toteuttaa pala kerrallaan. Sen voi ajatella olevan punainen lanka, viisivuotissuunnitelma, jonka mukaan edetään.

– Valmiin pihasuunnitelman etu on se, että sinne merkitään tarkasti kaikki työvaiheet. Kun esimerkiksi kasvit istutetaan kerralla oikein, vältytään siltä, että joudutaan uusimaan kasveja, jotka eivät menestykään väärin tai väärään paikkaan istutettuna.

Paljonko suunnittelu ja rakentaminen maksaa?

– Pihasuunnitelman hintaan vaikuttaa suunnitelman laajuus ja seikkaperäisyys. Hinta on suoraan verrannollinen työmäärään. Yleisesti ottaen yksityiset suunnittelijat veloittavat 60–100 euroa tunnilta. Käytetyn ajan lisäksi suunnittelijan koulutus ja kokemus vaikuttavat hintaan.

– Pihasuunnitelmia voi olla monen tasoisia. Joillekin riittää pelkkä luonnossuunnitelma, jossa erilaiset toiminnot on sijoitettu tontille. Jos piha rakennutetaan ammattilaisilla, pihasuunnitelman on oltava tarkka ja yksityiskohtainen.

– Hyvä pihasuunnitelma sisältää luonnossuunnitelman, rakennus- ja istutussuunnitelmat, rakenne- ja detaljipiirrokset rakenteista ja työselostuksen.

– Uudiskohteissa pihan tekoon kannattaa varata noin kymmenen prosenttia rakennusbudjetista. Monesti vanhan pihan uudistaminen on kalliimpaa kuin uuden pihan perustaminen. Vanhaa joudutaan ensin purkamaan ja esimerkiksi vanhat pihakivet poistamaan.

Miten piharakentamisessa voi säästää?

– Maatyöt ovat piharakentamisen kallein työvaihe. Niiden kohdalla voidaan saada huomattavaa säästöä synergialla. Siksikin on hyvä, että pihasuunnitelmat ovat valmiit siinä vaiheessa, kun taloa aletaan rakentaa.

– Kun isot kaivinkoneet ovat tontilla tekemässä talon pohjia, ne voivat samalla kaivaa pohjat valmiiksi pihakiveyksille. Myös joutomaat on helpompi kuljettaa tontilta pois.

– Myös pihojen pohjatyöt ja esimerkiksi kiveysten materiaalivalinnat vaikuttavat hintaan. Pienemmän graniittinoppakiven asennus vie huomattavasti kauemmin kuin isomman laatan asennus.

– Itse tekemällä säästää, jos on taitoa ja aikaa. Kiveysten kohdalla on kuitenkin suositeltavaa teettää ammattilaisella vähintään pohjarakenteet, jotta niihin saadaan tarpeeksi kantava pohja.

– Varsinkin routivassa maassa huonosti tehdyt pohjatyöt kostautuvat nousevina kiveyksinä ja halkeilevina asvaltteina.

Mitä muuta kannattaa huomioida?

– Kiveysten lisäksi myös terassien ja tukimuurien teko vie aikaa. Viherrakentamiseen liittyvät työt, kuten istutukset, eivät vie niin paljon aikaa. Istutuksissa tärkeintä on huomioida se, että kasveilla on riittävä kasvualusta.

– Uusilla tonteilla on valitettavan yleistä, että koko piha vedetään ensin sileäksi. Isoja puita ei kuitenkaan kannata kaataa harkitsematta.

– Esimerkiksi ikivanhaa mäntyä ei voi millään korvata. Vaikka sen tilalle istuttaisi omenapuun, sen istuttajat eivät koskaan ehdi nähdä sitä samassa loistossa kuin mäntyvanhusta.

– Aina vanhojen puiden säästäminen ei ole mahdollista. Jos tonttia joudutaan nostamaan, vanhoista puista joudutaan usein luopumaan. Esimerkiksi koivun juuristo on lähellä maan pintaa, eikä puu saa happea, jos juuriston päälle tulee puoli metriä soraa. Mänty kestää lisämaata hieman paremmin.

Millaisia määräyksiä on otettava huomioon?

– Tässä on alueellisia ja kaupunkikohtaisia eroja. Tarvittavat tiedot löytyvät kaupunkien rakennusviranomaisilta. Monilla uudisalueilla on rakentamistapaohjeet, jotka määrittelevät tarkasti esimerkiksi sen, millaisia aitoja pihoille saa rakentaa.

– Jos vanhalle omakotipihalle haluaa rakentaa uuden aidan, sitä varten on myös haettava toimenpidelupaa.

– Pienillä tonteilla korostuu se, että mitä vain ei voi rakentaa minne vain. Sekin on monelle yllätys, että lupaa pitää kysyä myös naapureilta.

– Terassille vaaditaan luvat silloin, jos se katetaan tai sille laitetaan lasitusta. Myös leikkimökki ja varastorakennukset saattavat vaatia lupia.

– Luvat kannattaa tarkastaa jokaisen rakennuksen kohdalla erikseen. Myös paloturvallisuusseikat on huomioitava.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »