keskiviikko 21.10.2020 | 02:10
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Päättyykö 40-vuotinen sota? – Kahdenlaisesta järjestelmästä jätteiden kuljetuksessa syntyi tietenkin muheva riita, jota on jatkunut nyt yli 40 vuotta.

Antero Isokoski ent. toimitusjohtaja (2000 – 2019) Vestia Oy
Pe 25.9.2020 klo 17:45

Kyse on jätesodasta, jota käydään kotitalouksien jätteiden kuljetuksesta. Sodan juuret ovat Suomen ensimmäisessä jätelainsäädännössä – jätehuoltolaissa, joka tuli voimaan 1978. Eduskunta päätti tuolloin, että kotitalouksien jätteiden kuljetus voidaan toteuttaa kahdella erilaisella tavalla. Kotitalouksien jätteenkuljetus voitiin toteuttaa kunnan toimesta tai niin, että kotitalous tilaa itse jätteenkuljetuksen joltakin alalla toimivalta yritykseltä. Muissa Euroopan maissa vastaavanlaista yksityistä järjestelmää ei ole, vaan jätehuollon on katsottu olevan yhteiskunnan perustehtävä, jolla turvataan kansalaisille turvallinen ja hyvä ympäristö sekä terveydensuojelu.

Kahdenlaisesta järjestelmästä jätteiden kuljetuksessa syntyi tietenkin muheva riita, jota on jatkunut nyt yli 40 vuotta. Mm. Yle on uutisoinut näyttävästi asiasta viime ja tällä viikolla.

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa kunta kilpailuttaa jätteiden kuljetuksen kotitalouksien puolesta. Yksityisessä järjestelmässä kotitalous kilpailuttaa itse jätteidensä kuljetuksen.

Yksityiset jätehuoltoyritykset ja heidän etujärjestönsä vastustavat luonnollisesti kunnan järjestämää ja kilpailuttamaa kuljetusta voimallisesti. He väittävät, että kilpailutuksen seurauksena jätekuljetukset päätyvät suuryrityksille ja pienemmät yritykset ovat pakotettuja lopettamaan toimintansa. Kilpailun vähentyessä asiakkaiden jätemaksut nousevat jatkuvasti. Myös yritysten lopettaessa työpaikat vähenevät.

Pohjois-Pohjanmaalla toimivassa Vestia Oy:ssä siirryttiin omistajakuntien tahdon mukaisesti kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 15 vuotta sitten. Alku oli erittäin hankala. Eräät alueen jätehuoltoyrittäjät eivät hyväksyneet muutosta vaan jatkoivat laittomasti omia kuljetuksiaan. Asiakkaat lukitsivat jäteastioitaan puihin ja jätteenkuljettajia uhkailtiin. Tehtiin valituksia, kanteluita, riitautuksia kymmenittäin. Nykyisin tilanne on onneksi jo rauhoittunut ja kuljetukset sujuvat hyvin. Toki valituskierre jatkuu yhä edelleen lietekuljetusten osalta.

Vestia Oy:n alueella mitkään yrittäjien ja heidän etujärjestöjensä väitteistä ei ole toteutunut. Yksikään alueen jätehuoltoyrittäjistä ei ole lopettanut toimintaansa pelkästään kilpailutuksen takia. Kilpailutuksissa ovat ne paikalliset yrittäjät, jotka ovat niihin osallistuneet, menestyneet hyvin ja hallinneet valtaosaa alueen urakoista. Myös muut yksityiset yritykset ovat menestyneet.

Työpaikat eivät ole vähentyneet, vaan päinvastoin lisääntyneet. Nykyiset urakoitsijat ajavat urakoita kahdessa vuorossa, jolloin miehitystä tarvitaan enemmän. Aikaisemmin yksityiset urakoitsijat ajoivat vain päivävuorossa. Myös lisääntynyt jätteiden lajittelu ja erilliskeräily on lisännyt ja tulee jatkossa vielä entisestään lisäämään ajoja.

Kilpailutuksella asiakkaiden jätemaksut on pystytty pitämään kohtuullisina. Kolmena vuotena maksuja on jopa alennettu. Kun verrataan yrittäjien perimiä jätemaksuja ennen kilpailutusta yhtiön perimiin hintoihin kilpailutusten jälkeen, on kotitalouksien säästö jätemaksuissa 15 vuoden aikana ollut vähintään 15 miljoonaa euroa. Yksikään yrittäjä ei varmaankaan enää keräisi jätteitä vuoden 2002 hinnoilla, joten todellinen säästö kotitalouksille on ollut roimasti suurempi.

Kun olen kysynyt kuntalaisilta, mihin he ovat nämä säästöt laittaneet, kenelläkään ne eivät ole lompakossa eikä tilillä. Ne on käytetty kulutukseen. Niistä ovat hyötyneet siis muut alueen yrittäjät. Siksi en voi mitenkään ymmärtää mm. Suomen yrittäjien väkevää toimintaa vain muutamien jäteyrittäjien puolesta. Yrittäjäjärjestön jäseninä on tuhansia muita yrityksiä, jotka hyötyisivät jätehuollosta säästyvistä rahoista.

Asiakkaat ovat myös erittäin tyytyväisiä yhtiön palveluihin. Puolueettoman tutkimuksen mukaan 98 % kotitalouksista on tyytyväisiä jätehuoltopalveluihinsa. 90 % pitää myös jätemaksuja kohtuullisina.

Parhaillaan valmistellaan jätelain kokonaisuudistusta. Kotitalouksien jätteiden kuljetus on yhä edelleen uudistuksen keskeisin kiistakysymys. Nyt on vihdoinkin hallituksen ja eduskunnan aika toimia tavallisten kansalaisten puolesta ja lopettaa tämä 40-vuotinen sota siirtymällä pelkästään kunnan järjestämään kuljetukseen. Ainostaan näin toteutetaan kuntalaisille tasapuolinen ja edullinen jätehuolto, johon jätelaki heidät velvoittaa.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »